Nové fakty o ľuďoch žijúcich v revúckom okrese. Dobré aj zlé správy v kocke

Koľko nás žije v našom okrese, koľko sa narodilo detí, či bolo rozvodov? Prečítajte si zaujímavé zistenia!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Nové fakty o ľuďoch žijúcich v revúckom okrese. Dobré aj zlé správy v kocke
Zdroj: TASR

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Revúca 40 052 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (20 335).

Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 440 a počet zomrelých osôb 431. Prirodzený prírastok obyvateľstva predstavoval 9 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 278, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 359 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 72 osôb.

V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Revúca 169 párov a rozviedlo sa 72 manželstiev,čo predstavuje 42,6 rozvodov na 100 uzavretých manželstiev. Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 52 % v roku 2015 na hodnotu 42,6 % v roku 2016, t.j. pokles o 9,4 percentu­álnych bodov.

Čo sa týka Banskobystrického kraja, podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na jeho území 651 509 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy – 335 477. Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 6 242 a počet zomrelých osôb 6 840. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 598 osôb. V kraji bol zaznamenaný nepatrný prirodzený prírastok len v troch okresoch a to okres Rimavská Sobota s prírastkom 42 osôb, Banská Bystrica 37 osôb a Revúca 9 osôb. Počet prisťahovaných osôb v roku 2016 bol 2 516, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 433 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 917 osôb.

V rámci kraja bol evidovaný prírastok sťahovaním len v okresoch Zvolen (29 osôb) a Lučenec (22 osôb). Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 515 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v 12 okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s minimálnym prírastkom päť osôb.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame