Aj školáci mali olympiádu

V stredu 8.6. doobeda si svoje športové schopnosti zmerali aj tretiaci a štvrtáci revúckych základných škôl na prvom ročníku Olympiády v rámci projektu OFDM (olympijských festivalov detí a mládeže). Súťaž prebiehala pod taktovkou Centra voľného času

Eva Viestová

Počasie však trochu prekazilo plány organizátorov, a tak keďže od rána lialo ako z krhle, presunuli sa všetky súťaže do telocvične.
Chlapci a dievčatá zo ZŠ Komenského, Hviezdoslavovej a I.B.Zocha slávnostne nastúpili za tónmi olympijskej hymny. Olympiádu slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Komenského Mgr. I. Smerek. Samozrejme nechýbal olympijský sľub zástupcu pretekárov a rozhodcov. Neskôr hlavný rozhodca Mgr. M. Chrapán vysvetlil pravidlá súťaženia v jednotlivých disciplínach. Pekným tanečným vystúpením prispeli žiačky z 5.A triedy. Pretekalo sa v štyroch disciplínach :v hode basketbalovou loptou oboma rukami z miesta, v skoku do diaľky z miesta znožmo, vo výdrži v zhybe na hrazde a v člnkovom behu na 50 m v kategórií chlapcov i dievčat. Všetky deti sa mimoriadne snažili podávať, čo najlepšie športové výkony. Medailami boli odmenení víťazi jednotlivých disciplín v kategóriách chlapcov i dievčat Akcie takéhoto druhu sú výborné, pretože podporujú pohybové aktivity detí a už teraz sa tešíme na ďalší ročník olympiády.

Konečné poradie škôl:

  1. miesto: ZŠ J.A. Komenského
  2. miesto: ZŠ I.B. Zocha
  3. miesto: ZŠ Hviezdoslavova

Tento článok nie je možné komentovať.