Práca

Chcete si nájsť prácu? Revúca zháňa posilu na Mestský úrad

Hľadáte si novú prácu v našom meste? Ak áno, možno vás zaujme táto ponuka...

Ilustračný obrázok k článku Chcete si nájsť prácu? Revúca zháňa posilu na Mestský úrad
5
Galéria

Mesto Revúca vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia životného prostredia a verejného poriadku Mestského úradu v Revúcej. Čo musia spĺňať uchádzači?

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:

 • odborná prax minimálne 3 roky v oblasti životného prostredia
 • znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia
 • organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 28. januára 2019 do 12,00 hod. do podateľne Mestského úradu v Revúcej alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci odd. ŽP a VP – NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Práca, ponuky, zamestnanie
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie