Eva Viestová Rôzne

CINEAMA 2012

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote vyhlasuje (po úspešnom nultom ročníku) 1. ročník regionálnej prehliadky amatérskej a nezávislej filmovej a video tvorby CINEAMA 2012.

Prehliadka je súťažná a postupová. Na celoslovenskej úrovni sa organizuje už 20-ty rok. Súťaží sa v rámci jednotlivých kategórií, ktoré sa členia podľa vekových a žánrových kritérií. Všetky podrobnosti sú uvedené v priložených propozíciách.

V roku 2011 bolo 7 filmov z nášho regiónu úspešne uvedených na krajskej prehliadke CINEAMA 2011 v Žiari nad Hronom, kde ich kladne hodnotili, nie len diváci, ale aj odborná porota. Dva filmy, ktoré v spolupráci so združením MPhilms natočili deti z Reedukačného centra v Čerenčanoch postúpili do celoslovenského kola, kde jeden z nich v kategórii hraných filmov detí do 18 rokov obsadil 3. miesto.

Ak natáčate, tvorivo pracujete s natočeným materiálom a chcete sa o svoju tvorbu podeliť aj s divákmi, budeme veľmi radi, keď nám o sebe dáte vedieť.

Filmy a videá na DVD nám zasielajte poštou, alebo ich môžete doniesť aj osobne do 20. marca 2012 na adresu:

BBSK – Gemersko-malohontské osvetové stredisko Jesenského 5 979 01 Rimavská Sobota,

(V nevyhnutnom prípade a po dohode s organizátorom je možné predĺžiť dátum uzávierky súťaže.),

každé DVD by malo obsahovať údaje ako: meno autora/autorov, adresu, e-mail, vek autora/autorov, názov filmu, žáner, rok vzniku, dĺžku, spôsob ozvučenia (mono/stereo) a súťažnú kategóriu,… (viď. propozície).

Vyhodnotenie a verejná prezentácia filmov sa uskutoční 29. marca 2012 v Kine Orbis v Rimavskej Sobote. (O podrobnostiach budeme ešte informovať.) Víťazné filmy a videá postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 14. apríla 2012 v Žiari nad Hronom (uzávierka 4. apríla 2012).

Pripomienky a otázky k súťaži môžete adresovať na:

BBSK – Gemersko-malohontské osvetové stredisko Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota e-mail: remeslogmos@rsnet.sk, jelchova@gmail.com tel.: 047/5631095, 0905/682962

Tešíme sa na Vaše videá, filmy, informácie a otázky.

Zdroj info : Jaroslava Jelchová, GMOS

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie