Desiatky dobrovoľných hasičov v okolí Silice: Čo sa dialo pri známom jazere? FOTO!

Hasičská technika smerovala k známemu jazeru pri Silici. Veliteľom zásahu bol Peter Máté z DHZ Rožňava.

Peter Simon

Dobrovoľní hasiči okresu Rožňava sa nestretávajú iba na súťažných akciách, previerkach pripravenosti, ale aj na súčinnostných taktických cvičeniach (TC). Jedno také TC bolo naplánované na 7. júla 2018 v Silici, kde sa zhromaždil všetky povolané DHZo okresu Rožňava, zaradené v kategorizácii celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, a ktoré dostali aj hasičskú techniku.

Ako informoval náš web tajomník ÚzO DPO SR Rožňava Michal Terrai, plán a projekt TC pripravil pán Filip Revúcky (predseda Preventívno-výchovnej komisie pri Územnej organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Rožňave, a zároveň veliteľ DHZ Slavošovce), ktorý si dal na tom záležať, aby všetko bolo správne vypočítané a naplánované. Ostatné potrebné k akcii dohodli a zabezpečili prostredníctvom ochotného pána starostu, zároveň člena DPO SR a predsedu DHZ Silica, Tomáša Varádyho, tiež s ochotnými členmi DHZ Silica a poslancami obecného zastupiteľstva.

Pozrite si desiatky fotiek v našej galérii

„Ráno 7. júla 2018 všetky DHZo prichádzali po nahlásení sa na operačné stredisko HaZZ v Košiciach, do sústredeného miesta v Silici, odkiaľ pokračovali na miesto zásahu po povolaní veliteľom zásahu, Petrom Mátém (územný veliteľ ÚzO DPO SR Rožňava a veliteľ DHZ Rožňava). Všetky povolané DHZO boli v čas na správnom mieste. Všetci sa ihneď ujali svojej práce na pridelenom stanovišti a vedeli čo sa od nich požaduje, po dohovore cez spojovaciu techniku – vysielačky s veliteľom zásahu,“ spresnil pre Rožňavu 24 Terrai.

Ako informovali dobrovoľní hasiči, rozhodilo sa B-ečkové hadicové vedenie, ktorým sa prívod vody začal z vodného zdroja – Farárovej jamy. Na prvom úseku, teda pri čerpaní z vodného zdroja sa DHZ Rožňava a DHZ Lúčka rozhodli použiť plávajúce koše, ktoré im boli veľmi nápomocné. Voda pokračovala vedením hadicami, cez čerpadlá, ktoré DHZ Gemerská Poloma, DHZ Čierna Lehota, ďalej DHZ Ochtiná a DHZ Betliar svojimi útočnými vedeniami tlačili ďalej a do útoku.

„DHZ Hrhov a na druhov útočnom vedení pokračovalo DHZ Jablonov nad Turňou, spolu s DHZ Rejdová a DHZ Slavošovce tlačili vodu cez vedenia do ďalších útočných vedení a CAS, ktoré už na požiarovisku hasili pomyslený oheň v poli. Hasiace práce realizovali svojimi CAS DHZ Plešivec, DHZ Silica, ktoré vlastne spozorovali oheň a ako prví boli na požiarovisku, ďalej hasenie vykonávali CASkami Tatrami 148 a 815 DHZ Vyšná Slaná a DHZ Vlachovo. Až do ukončenia potrebných prác pre uhasenie horiaceho poľa, všetko bolo pozorované VZ, ktorý cez vysielačky všetko koordinoval,“ doplnil Michal Terrai.

Podľa jeho slov,všetci zvládli svoju prácu bravúrne, a svoju pripravenosť pre takúto potrebnú prácu v prípade reálneho zásahu dokázali, že zvládnu, a súčinnosť DHZO môžeme povedať, je na výbornej úrovni.

„Na zhodnotení útokov a hasebných prác sa podieľali určení rozhodcovia SR – Štefan Máte, Mgr. Štefan Hronec, Ing. Slavomír Labuzík, Ladislav Janošdeák a odborným okom riaditeľ OR HaZZ Rožňava pplk. Ing. Martin Kaprál a mjr. Ing. Radovan Ružik. Po vyslovených postrehoch a pripomienkach, ktoré si rozhodcovia na svojich úsekoch všimli, predseda ÚzO DPO SR Rožňava pán Marián Kapusta poďakoval a odovzdal Ďakovný list starostovi obce Silica Ing. Tomášovi Varádymu, PhD., tiež za organizáciu DHZ Silica, a za prípravu a spracovanie námetu pánovi Filipovi Revúckemu,“ hovorí Terrai a dopĺňa, že takéto cvičenie sa uskutoční aj budúci rok.

Zdroj: Dnes24.sk