FOTO: Revúcki školáci zažili netradičné vyučovanie. Strávili ho na dopravnom ihrisku

Opatrní na cestách by nemali byť len vodiči. Revúcke deti preto získali vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciách.

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Okrem pozitívnych stránok má doprava aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom školskom veku.

Preto sa na revúckej základnej škole rozhodli venovať začiatok školského roka dopravnej výchove. V stredu, 6. septembra, počas celého dopoludnia žiaci 1. stupňa zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici strávili deň dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku. Na jednotlivých stanovištiach im pani učiteľky vštepovali základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciách.

Žiaci si osvojovali dopravné značky, dopravné situácie v testových úlohách, teóriu i prax prechádzania cez cestu, i keď dopravu riadi policajt, zopakovali si povinnú výbavu bicykla a poskytovanie prvej pomoci. Po aktivitách im zostal čas aj na odpočinok, občerstvenie a hru s kamarátmi.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery z dopravnej výchovy revúckych školákov!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame