FOTO: Žili v nej uhliari a kedysi sa nazývala Kysrewcke. Revúčania, poznáte ju?

Je známa svojím pozitívnym vzťahom k folklóru a úspešným dobrovoľným hasičským zborom. Viete, podľa čoho dostala pomenovanie?

Lucia Zákopčanová

Spoznali ste podľa historického názvu a popisu Revúčku? Práve o nej sú nasledovné riadky. Prvá zmienka o Revúčke siaha až do roku 1427, kedy sa prvýkrát spomína názov Kysrewcke neskôr v roku 1551 Mala Rebutza, 1558 Rewcze, Rebwtza Minor, 1773 Malá Rewuczka, 1786 Malá Rewucza, 1808 Rewucka, 1920 Revúčka, 1976 Revúca -časť Revúčka. Na základe archívnych prameňov sa dozvedáme, že vznikla už v druhej polovici 14. storočia. Jej vlastníkmi boli veľmoži Ratoldovci (Ratholdovci). Neskôr patrila pod jelšavské a muránske panstvo, a po spustošení Turkami zostala obec na určitý čas ľudoprázdna.

V 15. a 16. storočí boli na tomto území prevádzkované železorudné bane a hámor a obyvatelia Revúčky sa živili uhliarstvom, furmanstvom, spracovaním dreva a chovom dobytka.

Chotár Revúčky má rozlohu 1382 ha a výškovú členitosť od 370 do 1409 m.n.m. Z čoho vyplýva, že geomorfologická členitosť územia je výrazná a má množstvo chotárnych názvov, ako Slopová (historicky slopo znamená miesto, kde vody vyráža na povrch), Kobelärka (na katastrálenj mape označená ako Kobyliárka), Šturmánova hvara, Martinová, Gálová, Šmidová a iné.

Územím chotára preteká šesť potokov a ďalšie názvy sa tak stali apelatívom potok a jeho synonymickými výrazmi (Za potoškom, Nad riaky ), ako aj apelatívom hámrov, poprípade vznikali od lesného porastu,alebo podľa majiteľa. .

Nakoľko Revúčka leží v doline potoka Zdychava, je pravdepodobné, že súčasný názov pochádza od prudkého toku Zdychava, ktorý pripomínal rev.

Pozrite si krásu Revúčky v priloženej fotogalérii!

Odporúčame