Kde budú môcť voliť Revúčania? ZOZNAM všetkých volebných okrskov a miestností

Už 4. novembra si budeme voliť nového župana a krajských poslancov. Ak ste rozhodnutí odovzdať svoj hlas, pozrite si, kde tak môžete urobiť.

Jakub Forgács

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa budú konať už v sobotu 4. novembra. Pozrite si rozpis volebných okrskov a miestností v našom meste:

Okrsok č. 1 ZŠ Komenského, Komenského 7

 • Júliusa Bottu
 • Komenského: 1207/13, 1208/15, 1208/17
 • Magnezitárov
 • časť obce Revúca: 2352

Okrsok č. 2 Stredná odborná škola, Gen. Viesta 6

 • Fraňa Kráľa
 • Gen. Viesta
 • Ivana Krasku
 • Komenského: 1096/1, 1094/2, 1095/4, 1099/7, 1233/38

Okrsok č. 3 Gymnázium Martina Kukučína, Vladimíra Clementisa 21

 • A. Hlinku: 1029/1, 1030/2, 1031/3, 1032/4, 1033/5, 1034/6, 1035/7, 1036/8, 1037/9, 1038/10, 1152/14, 1153/15, 1154/16, 1155/17, 1156/18, 1157/19, 1158/20
 • Dukelských hrdinov
 • Jozefa Gregora Tajovského
 • Komenského: 1213/6, 1214/8, 1159/9, 1215/10, 1160/11, 1216/12, 1217/14, 1218/16, 1219/18, 1220/20, 1221/22, 1222/24, 1223/26, 1224/28, 1225/30, 1226/32, 1227/34, 1228/36, 1252/42
 • Terézie Vansovej: 1180/2, 1169/3, 1169/4, 1170/5, 1170/6, 1171/7, 1171/8, 1172/9, 1172/10, 1173/11, 1173/12, 1174/13, 1174/14, 1175/15, 1175/16, 1176/17, 1176/18
 • Tomášikova: 1201/10, 988/134, 989/136, 990/138, 991/140, 992/142, 993/144, 994/146, 995/148, 996/150, 997/152, 998/154, 999/156, 1000/158
 • Záborského

Okrsok č. 4 Základná škola I.B. Zocha, Jilemnického 3

 • Bernolákova
 • Boženy Němcovej
 • Jesenského
 • Jilemnického
 • Kukučínova
 • Okružná: 38/1, 44/13, 45/15, 46/17, 47/19, 48/21, 49/23, 26/26, 27/28, 28/30, 29/32, 30/34, 31/36, 32/38, 33/40, 34/42, 35/44, 36/46, 37/48
 • Sama Chalupku
 • Vajanského

Okrsok č. 5 Mestský dom kultúry, Námestie slobody 18

 • Daxnerova
 • M. R. Štefánika
 • časť obce Revúca: 2391
 • Terézie Vansovej: 1167/1, 1200/20, 1200/21
 • Tomášikova: 1001/1, 1360/2, 1361/3, 1362/4, 1179/12, 1179/14, 1178/16, 1178/18, 1177/20, 1177/22, 1368/59

Okrsok č. 6 ZŠ Hviezdoslavova, Jilemnického 1

 • Gen. Goliana
 • Mierová
 • Okružná: 20/2, 20/4, 21/6, 21/8, 22/10, 22/12, 23/14, 23/16, 24/18, 24/20, 25/22, 25/24
 • Partizánska
 • Sládkovičova

Okrsok č. 7 Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2

 • bez ulice
 • Francisciho
 • Hviezdoslavova
 • Kalinčiakova
 • Kollárova
 • Kúpeľná
 • Maša
 • Muránska
 • Námestie slobody
 • Ormisova
 • Priemyselná
 • Remeselnícka
 • časť obce Revúca: 2180, 2654
 • Strmá
 • Š. Maliaka
 • Šafárikova
 • Tichá
 • Železničná

Okrsok č. 8 Budova bývalej ŠJ ZŠ Ul. SNP Revúca, SNP 1

 • 1. mája
 • A. Hlinku: 1193/12, 1194/13
 • J. Kordoša
 • Prvého slovenského gymnázia
 • SNP
 • Štúrova: 690/1, 682/2, 691/3, 682/4, 692/5, 693/7, 694/9
 • Tomášikova: 1004/7, 1006/11, 1007/13, 1009/17, 1010/19, 1011/21, 1012/23, 1013/25, 1014/27, 1015/29, 1016/31, 1017/33, 1018/35, 1019/37, 1020/39, 1021/41, 1022/43, 1024/47, 1025/49, 1026/51, 1027/53

Okrsok č. 9 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Reussova 5

 • A. H. Škultétyho
 • Boženy Slančíkovej- Timravy
 • Fándlyho
 • Jána Brocku
 • Janka Kráľa
 • Jarná
 • Jesenná
 • Letná
 • Litovelská
 • Ľudmily Podjavorinskej
 • M. Bodického
 • M. Nandrássyho
 • Mateja Hrebendu
 • P. Dobšinského
 • Palkovičova
 • Reussova
 • Ružová
 • Sv. Quirina
 • Štúrova. 683/6, 683/8, 683/10, 695/11, 683/12, 696/13, 684/14, 697/15, 684/16, 698/17, 684/18, 699/19, 684/20, 685/22, 701/23, 685/24, 702/25, 685/26, 703/27, 685/28, 704/29, 686/30, 705/31, 687/32, 706/33, 688/34, 707/35, 689/36, 708/37, 709/39, 710/41
 • Zochova

Okrsok č. 10 Dom kultúry, Revúčka, súp. č. 120

 • časť obce Revúčka

Okrsok č. 11 Materská škola Vladimíra Clementisa, Vladimíra Clementisa 12

 • časť obce Revúca: 2389
 • Vladimíra Clementisa

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame