Eva Viestová Rôzne

Knižnica v našej obci

Za posledné tri roky prešla Muránska Dlhá Lúka mnohými zmenami. Po tom, ako sa novým starostom obce stal Ing. Marek Nosko, obec nastúpila na cestu dynamického rozvoja a rastu. Mení sa na obec, ktorá rešpektuje občana, jeho názory a nápady.

Tak, ako takmer v každej väčšej obci, aj tu bola kedysi zriadená obecná knižnica. Mala svojich stálych čitateľov, no ich počet, resp. počet ich návštev knižnice sa neustále zmenšoval. Súviselo to predovšetkým so vstupom internetu do našich domácností, do škôl, so zmenšujúcim sa záujmom mladých ľudí o čítanie, ale aj s faktom, že knižnica zastala na akomsi pomyslenom bode mrazu. Prestali sa kupovať nové knižky, prostredie, v ktorom sídlila knižnica, bolo málo vyhovujúce. Množstvo schodov predstavovalo bariéru pre starších ľudí.

Všetky tieto aspekty boli prvým krokom k vzniku novej, obsahom veľmi atraktívnej, knižnice. Druhým krokom bola nefunkčná školská knižnica, ktorá taktiež nespĺňala kritériá platné pre existenciu školských knižníc. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom schválilo vytvorenie novej knižnice, zrušenie obecnej knižnice a prechod jej kompetencií do novovytvorenej školskej knižnice. Legislatívne proces jednoduchý, o niečo náročnejšia praktická stránka veci, no výsledok stál a stojí za to.

Máme v obci knižnicu, ktorá je otvorená nielen žiakom, ale aj ostatným čitateľom z obce a širokého okolia. Radi privítame všetkých ľudí ochotných vzdelávať ducha a myseľ, rozvíjať fantáziu a celkovo čitateľskú gramotnosť.

Minimálne dva krát do roka je fond kníh dopĺňaný novými knihami slovenských aj zahraničných autorov pre všetky vekové kategórie. Zaujímavé podujatia sú lákadlom pre malých aj veľkých.

VÝPOŽIČNÉ HODINY Utorok 10.00 11.00 Streda 17.00 18.00 Štvrtok 10.00 11.00 Piatok 17.00 18.00

**Školský knihovník: Mgr. Božena Grendelová, Michaela Podolinská Kontakt: 0902 974402 Ročný poplatok: 1 euro ** Aktuálny zoznam kníh a ďalšie podrobnosti nájdete na : www.muranskadlhaluka.sk pod zložkou „Knižnica“

Zdroj info : M. Podolínska

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie