Eva Viestová Kultúra

OCENENIA OBČANOM

Každý rok počas osláv Dní mesta sa na slávnostnom podujatí Z úcty k vám... udeľujú ceny Mesta Revúca, Pečať Prvého slovenského gymnázia, Cena primátora Mesta Revúca, Plaketa Mesta Revúca a Zlatý Quirin Mesta Revúca.

Ceny Mesta Revúca sa udeľujú ako poďakovanie za tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej, športovej činnosti a činnosti osôb (organizácií) pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a občanov.
Vaše návrhy tých, ktorí si zaslúžia ocenenia, môžete podávať na predpísanom tlačive do 28. februára. Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, alebo webovej stránke mesta. Návrhy môžu predkladať len občania mesta Revúca.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie