Päť projektov na rozvoj rómskych komunít z BBSK získalo od Ekopolisu 40-tisíc eur

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Karpatskou nadáciou pokračujú aj tento rok s Programom rozvoja rómskych komunít.

Ilustračný obrázok k článku Päť projektov na rozvoj rómskych komunít z BBSK získalo od Ekopolisu 40-tisíc eur
Zdroj: TASR

Program sa zameriava na podporu projektov znižujúcich sociálne vylúčenie a predsudky voči Rómom. Tento rok boli peniaze v celkovej výške 40-tisíc eur prerozdelené medzi päť najúspešnejších projektov v Banskobystric­kom kraji.

Program je tento rok zameraný na zdravý rozvoj detí od útleho veku s dôrazom na deti vyrastajúce vo zvlášť nepriaznivom prostredí. Potreba venovať sa predškolskému vzdelávaniu detí z prostredia marginalizovaných rómskych skupín vyplynula zo skúseností a praxe mnohých mimovládnych organizácií pracujúcich v tejto oblasti.

Predškolská príprava

„Pôvod z málo podnetného prostredia sa ukazuje ako vážny hendikep už pri vstupe detí do systému štandardného školského vzdelávania a práve preto chceme týmto grantovým programom podporiť organizácie, ktoré rôznymi inovatívnymi spôsobmi pripravujú deti v predškolskom veku na zvládnutie nárokov vyžadovaných pri nástupe do základnej školy,“ uviedol programový manažér Ekopolis Milan Hronec.

„Navrhli sme podporiť aj príklady dobrej praxe z predchádzajúceho ročníka. Dvaja žiadatelia sú noví,“ dodal.

Majú získať zručnosti

Klub rómskych aktivistov na SR z Hnúšte chce sprístupniť aktivity v oblasti vzdelávania deťom predškolského veku priamo v ich rodinnom prostredí, nakoľko vzdelávacie inštitúcie sú pre ne neprístupné.

Rovnako je ich zámerom formou osvetového vzdelávania s odborníkmi pomôcť mladým alebo budúcim mamičkám získať rodičovské zručnosti, aby mohli plnohodnotne vychovávať svoje deti.

Čarovné husle vo Fiľakove budú realizovať projekt zameraný na vytváranie špecifických podmienok pre vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia. Formou individuálneho prístupu chcú deti pripravovať na školskú dochádzku a zároveň zapojiť aj ich matky, aby viedli deti k čítaniu a poznávaniu.

Jedným z projektov, ktorý sa Ekopolis a Karpatská nadácia rozhodli podporiť aj v treťom ročníku, je komunitná škôlka v Banskej Bystrici z dielne občianskeho združenia Nádej deťom. Cieľom tohto projektu je stabilizácia už vytvorenej komunitnej škôlky a príprava 20 detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia v predškolskom veku na povinnú školskú dochádzku.

Hygienická náuka

Združenie mladých Rómov vo Valaskej plánuje zriadenie centra pre rodičov a deti vo veku tri až šesť rokov, v ktorom sa budú vzdelávať prioritne v oblasti matematiky, jazyka, telesnej a výtvarnej výchovy, ale zaradia aj hygienickú náuku a poradenstvo pre rodičov v otázkach výchovy.

Nápad podpory finančnej a zdravotnej gramotnosti sa rozhodli realizovať v Komunitnom centre menšín vo Veľkom Krtíši. Problematiku zadlžovania mladých na potreby ich rodičov, pád do kolotoča úverov, exekúcií, dlhov a úžery – to všetko riešia prostredníctvom prednášok, skupinových aktivít detí a mládeže, ktoré sa naučia vyznať v hodnote peňazí.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR

Odporúčame