Sandra Polovková Kultúra

Posledná nedeľa tohto roku v Revúcej: Kostol bol plný, najmladší sa stali hercami

Posledná nedeľa v roku 2013 patrila oslave sviatku Svätej rodiny. Po dopoludňajších bohoslužbách pokračovala s hrdosťou rodičov na svoje deti, ktoré chodia do katolíckej škôlky Svätej rodiny. Tie, pod vedením učiteliek, pripravili vianočný program, ktorý potešil všetkých v preplnenom chráme.

Ilustračný obrázok k článku Posledná nedeľa tohto roku v Revúcej: Kostol bol plný, najmladší sa stali hercami
Foto: Sandra Polovková / Zdroj: Dnes24.sk

Nedeľa o tretej poobede znamenala v Revúcej plný kostol rodičov, starých rodičov a jednoducho ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na poslednú akciu vianočného programu v Rímskokatolíckom kostole svätého Vavrinca.

Divadlo na Slovensku má svoj pôvod v kostole

Je známe, že divadlo u nás pramení aj z činností v chrámoch. Najstaršie antické obety a oslavy bohov sa u nás premiestnili do náboženských, najmä cirkevných rituálov. Počas stredoveku sa divadlo delilo na liturgické a svetské. V kostole sa pomocou slova a konania zobrazovali liturgické hry, pašie, príbehy svätých. Každá bohoslužba má svoj divadelný rituál, ktorý sa vzhľadom na sviatok obmieňa. Nemení sa iba obsah kázne, ale aj odev kňaza a jeho pomocníkov. Počas sviatku Svätej rodiny sa k tejto tradícii prihlásili aj deti zo škôlky Svätej rodiny s príbehom, ktorý sa naučili pod vedením svojich učiteliek.

Deti boli dominantnou súčasťou bohoslužby

Kňaz stál tentokrát v úzadí. Po jeho úvodných slovách o význame a potreby vzniku rodiny, nastúpili do popredia deti, ktoré so svojou čistotou a nehou stelesnili všetky slová do presného významu. Hrdosť rodičov sprítomňovali ich úsmevy na tvárach a snaha zachytiť a zvečniť aspoň vo fotografii pár veršov, ktoré ich dieťa povedalo s menšou trémou do mikrofónu. V tomto okamihu sa stali všetky vinše omnoho vážnejšie a najmä úprimnejšie ako to množstvo esemesiek, ktoré ste dostali počas Štedrého dňa alebo želaní, ktoré skôr útočia už od októbra vo všetkých hypermarketoch. O tom svedčí aj potlesk, ktorý bol snáď aj dlhší ako samotné slová.

Dobrá novina a pomoc africkým deťom

Po úvodných vinšoch sa deti prezentovali v ľanových krojoch s príbehom o narodení Jezuliatka. Ako anjeli a mudrci prichádzali s darmi a zvedavosťou ku Márii a Jozefovi. Tých v etude predstavovali rodičia s reálnym novorodeniatkom. Po divadelnej časti odznelo ešte niekoľko dôležitých slov o akcii, ktorá sa odohrala počas prvého a druhého vianočného sviatku v Revúčke. Koledníci v rámci aktivity s názvom Dobrá novina v priebehu dvoch dní vyzbierali spolu 416 eur pre chudobné deti a rodiny v afrických štátoch. Aj počas tejto sviatočnej nedele mohli zúčastnení prispieť a pomôcť.

Po programe pozvanie na faru

Po netradičnom obsahu bohoslužby zaznela spoločne v prítmí, iba vo svetle sviečok najtradičnejšia vianočná pieseň, Tichá noc a záverečné slová kňaza. Ten, za odmenu pozval deti spolu s ich rodičmi na koláčik v priestoroch fary. Úprimnejšie ukončenie vianočného programu si Revúčania ani nemohli žiadať.

Posledné podujatie revúckych Vianoc: Škôlkári sa stali hercami a herečkami v kos
10
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie