Pred 25 rokmi sa Slovenská republika stala členom UNESCO: Prírodné dedičstvo reprezentujú aj jaskyne Slovenského krasu

Necelé dva mesiace po svojom vzniku sa Slovenská republika (SR) stala členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO).

Peter Simon

Pred 25 rokmi 9. februára 1993 podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva sa SR stala právoplatným členom tejto medzinárodnej organizácie. Slovensko dosiahlo členstvo ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).

Sídlom UNESCO je hlavné mesto Francúzska Paríž. Organizácia vznikla 16. novembra 1945. Stanovy UNESCO ratifikovalo 4. novembra 1946 celkom 20 krajín vrátane bývalého Československa.

Základným cieľom organizácie UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Najvyšším orgánom UNESCO je Generálna konferencia, ktorú tvoria zástupcovia členských štátov. Generálnou riaditeľkou UNESCO je francúzska politička Audrey Azoulayová. V súčasnosti má UNESCO 195 členských štátov a deväť pridružených členov.

UNESCO je známe aj vďaka takzvanému svetovému dedičstvu. Tento pojem vznikol na základe Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972. Dohovor vychádza z myšlienky, že na svete existujú miesta s takou výnimočnou hodnotou pre celý svet, že by mali byť považované za dedičstvo celého ľudstva. K dohovoru zatiaľ pristúpilo 191 krajín (SR 31. marca 1993) a na Zozname svetového dedičstva UNESCO je zapísaných viac ako 1000 lokalít zo 161 členských krajín.

Slovenská republika má na Zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných sedem lokalít – päť s kultúrnym dedičstvom a dve lokality reprezentujú prírodné dedičstvo.

Prírodné dedičstvo reprezentujú aj Jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu (spoločná lokalita s Maďarskom, zapísaná v roku 1995, rozšírená v roku 2000).

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame