Príde k zmene sociálnych dávok pre Rómov?

V utorok 12. apríla sa v Polomke stretli zástupcovia samosprávy, učitelia, policajti, terénni pracovníci, či štátni tajomníci, aby prediskutovali nemotivačný systém sociálnych dávok i problematiku nevymožiteľnosti práva u ľudí, ktorí sú na soci

Mário Hanzel

Ako uviedol poslanec Národnej rady SR Štefan Kužma, cieľom podobných stretnutí je potreba riešiť vážny problém hlavne s rómskymi komunitami, či už ide o samotných rómskych občanov alebo obyvateľov, ktorí v ich blízkosti žijú. „Ja potom robím stretnutia so zástupcami ministerstiev, kde si jednotlivé podnety prechádzame, ako ich zapracovať do zákonov,“ dodal Kužma.
Podľa slov Lucie Nicholsonovej, štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Chcem riešiť v prvom rade koncentrovanú chudobu v separovaných segregovaných rómskych osadách. Roky tu počúvame o tom, ako istá skupina obyvateľstva zneužíva sociálny systém, tak sme si položili takú otázku, či je to problém tej komunity alebo či je to problém zle nastaveného sociálneho systému“. Keďže im podľa jej slov vyšlo, že posledné menované je správne, podujali sa na reformu systému pomoci v hmotnej núdzi. Snažia sa ho zjednodušiť, pretože len potom bude prehľadný. Dávka v hmotnej núdzi sa má skladať z dvoch častí. Jedna bude solidárna, ktorú bude štát garantovať každému jednotlivcovi, ktorý sa ocitne v hmotnej núdzi a pokrývať by mala absolútne minimum. Zásluhová časť bude viazaná v plnej miere na aktivitu, ktorá by bola zo samosprávy rozšírená napríklad na súkromný sektor, štát prostredníctvom štátnych podnikov, či na mimovládny sektor.

(mh, TASR)

Tento článok nie je možné komentovať.