Ilustračný obrázok k článku Revúcke učiteľky v netradičnej akcii: Prečo oživovali figurínu?
Zdroj: Dnes24.sk

Revúcke učiteľky v netradičnej akcii: Prečo oživovali figurínu?

Učiteľky z revúckej základnej školy vymenili katedru za poriadnu akciu. Spolu sa totiž rozhodli pre dobrú vec! Zapojili sa totiž do aktivít Červeného kríža, aby dokázali, že na im osud druhých ľudí nie je ľahostajný.

Od Vás
Od Vás

Revúcke učiteľky v netradičnej akcii: Prečo oživovali figurínu?

Učiteľky z revúckej základnej školy vymenili katedru za poriadnu akciu. Spolu sa totiž rozhodli pre dobrú vec! Zapojili sa totiž do aktivít Červeného kríža, aby dokázali, že na im osud druhých ľudí nie je ľahostajný.

Ilustračný obrázok k článku Revúcke učiteľky v netradičnej akcii: Prečo oživovali figurínu?
Zdroj: Dnes24.sk

Učiteľky Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej sa rozhodli zúčastniť školenia Červeného kríža, ktoré by mal podľa ich názoru absolvovať každý občan SR. Takto učiteľky opisujú svoje nové skúsenosti…

Prostredníctvom lektorky pani Márie Majerčíkovej sme sa uistili o teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach v oblasti poskytnutia prvej pomoci. Pripomenuli sme si, že ak nie je ohrozené zdravie a bezpečnosť občana, jeho povinnosťou je poskytnúť prvú pomoc. Bližšie sme sa oboznámili o postupoch záchrany pri stavoch ohrozujúcich život, ale aj o pomoci pri ďalších poraneniach a úrazoch.

Najhodnotnejšou skúsenosťou pre nás bolo to, že sme si mohli vyskúšať, či by v prípade potreby, bola naša resuscitácia účinná. Oživovali sme figurínu pripojenú ku kontrolnému prístroju, ktorý zaznamenával správnu frekvenciu, silu aj hĺbku stlačení hrudníka a tiež rovnomernosť a intenzitu vdychu do figuríny. Upevnili a spresnili sme si poznatky o správnych postupoch obväzovania veľkého krvácania, zlomenín, popálenín a iných poranení častí tela.

Týmto školením sme zároveň získali kvalifikáciu pre prípravu Družstiev mladých zdravotníkov. Chceli by sme oceniť záujem detí, ktoré už sú členmi takýchto družstiev, pretože ich poznatky, zručnosť a chuť pre túto životne dôležitú povinnosť je obdivuhodná.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín