Škola dobrých skutkov – ocenenie pre „Hviezdoslavku“

„Urobte dobrý skutok a všímajte si dobro okolo seba! Prečo? Aby dobro ďalej rástlo!“ Týmito slovami vyzývajú organizátori projektu „Detský čin roka“ deti z celého Slovenska, aby sa svojimi dobrými skutkami pokúsili spraviť náš svet krajší a lepší.

Eva Viestová

Celoslovenský projekt „Detský čin roka“ organizuje spoločnosť Whirlpool Slovakia pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto roku to už bude 12. ročník.
Naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu – či už prezentáciou činov, ktoré deti vykonali a napíšu o nich, alebo tým, že podporujú dobro v detskej porote, ktorá hodnotí nominované detské činy. Veď prejaviť svoju spolupatričnosť a priateľstvo – aj to je dobrý skutok, veď aj schopnosť všimnúť si a oceniť dobro pomáha dobru rásť.
Svojou účasťou v detskej porote sme podporili rodiny a inštitúcie, ktoré sa starajú o znevýhodnené deti v 4 náhradných rodinách, rodiny v hmotnej núdzi, krízové stredisko, základnú školu, detské zdravotnícke zariadenie a detský domov. Každý hlas školáka symbolicky prispieva na ich podporu v podobe domácich spotrebičov, ktoré týmto inštitúciám venovala spoločnosť Whirlpool Slovakia.
Ako symbolické poďakovanie za účasť našich žiakov v detskej porote bol našej škole udelený diplom „Škola dobrých skutkov“. Toto ocenenie nás veľmi teší a zároveň aj presviedča o tom, že dobré skutky majú v našom živote nenahraditeľné miesto a sú pre všetkých veľmi dôležité. Zdroj : Mgr. M. Urbanová http://www.zshviezdoslavka.sk/-aktuality

Tento článok nie je možné komentovať.