Smutné zistenia z našich ciest. Kde v okrese Revúca dochádzalo najčastejšie k nehodám?

Policajti zverejnili čísla, ktoré veľmi nepotešia. Aká bola dopravná situácia v našom okrese v prvom štvrťroku 2017?

Jakub Forgács

V období od 1. januára 2017 do 31. marca 2017 bolo na území okresu Revúca zaevidovaných 11 dopravných nehôd (ďalej len „DN“). „V uvedenom prípade, to predstavuje pokles o jednu DN oproti roku 2016 (ďalej údaj v zátvorke predstavuje početnosť v rovnakom období roka 2016). Pri DN bola jedna osoba usmrtená (0), tri ťažko zranené (0), šesť osôb sa zranilo ľahko (5). Najviac DN a to osem zavinili vodiči motorových vozidiel (12),“ uviedol Milan Straka, vedúci Okresného dopravného inšpektorátu.

„Najčastejšími príčinami dopravných nehôd v sledovanom období roku 2017 bolo vo ôsmych prípadoch porušenie povinnosti vodiča (7) a pri dvoch DN porušenie osobitných ustanovení o chodcoch (0). Čo sa týka výskytu DN, došlo k ním najčastejšie v dobe od 4.00 do 08.00 hod. to pri 3 DN. Najnehodovejšími dňami z hľadiska nehodovosti boli pondelok a sobota po 3 DN,“ pokračoval Straka.

„Požitie alkoholu bolo zistené pri jednej DN a to u chodca, ktorý aj DN zavinil (1). V obci došlo k 10 DN, mimo nich ku 1 DN,“ dodal.

Nehodovosť na jednotlivých pozemných komunikáciách:

rýchlostná cesta .0 DN
cesta I. triedy 2 DN, nárast o 2 DN
cesta II. triedy 5 DN , nárast o 2 DN
cesta III. triedy 0 DN, pokles o 1 DN
ostatné pozemné komunikácie /miestne a účelové komunikácie/ resp. parkoviská 4 DN, pokles o 4 DN

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame