Strašidlá aj hrdinovia s baterkami. Revúcki školáci sa ocitli v rozprávkovej krajine

Mladí Revúčania nazreli do tajomných komnát na Hviezdoslavke. Nechali sa vtiahnuť do príbehov a životov hlavných hrdinov.

V jeden piatkový večer sa žiaci v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici vybrali do rozprávkovej krajiny v súťažno-zábavnom večere Tajomstvo siedmich komnát. Cieľom tejto akcie bolo motivovať deti k čítaniu ľudových rozprávok, aby s radosťou brávali knihy do rúk a nechali sa vtiahnuť do príbehov a životov hlavných hrdinov.

Devätnásť žiakov piatych ročníkov sa odvážilo nahliadnuť do siedmich tajomných komnát, kde na nich čakali zaujímavé úlohy. Pri samotnom súťažení sa učili vzájomne komunikovať, pracovať v skupinkách, vedieť udržať tajomstvo, či v tichosti sa presúvať do komnát. Až tam, po odomknutí úst strážcom, mohli rozprávať. A keďže v každej rozprávke máme nejaké tajomné bytosti a strašidlá, ani tu tomu nebolo inak.

Do jednotlivých komnát sa deti presúvali pomocou bateriek a na každom rohu na nich číhali rôzne strašidlá a strigy. Bolo to behu a kriku. Všetkým sa podarilo postupne zdolať prekážky, ktoré im stáli v ceste za víťazstvom. A keďže rozprávka končí šťastne, inak tomu nebolo ani tu. Deťúrence šťastne splnili všetky úlohy a unavení, plní zážitkov, sa vracali domov. Na záver ich čakalo sladké prekvapenie od rodičov.

Pozrite si na fotkách putovanie mladých revúckych školákov v rozprávkovej krajine!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame