Peter Simon Rôzne Správy

Svetový unikát neďaleko Revúcej: Tieto priestory nám môžu závidieť všade, FOTO

Unikát, ktorý len tak ľahko nenájdete, leží neďaleko nášho mesta. Máme byť na čo hrdí.

Ilustračný obrázok k článku Svetový unikát neďaleko Revúcej: Tieto priestory nám môžu závidieť všade, FOTO
9
Galéria

Jedna z najvýznamnejších prírodných pozoruhodností Silickej planiny v Slovenskom krase. Nachádza sa na Silickej planine, 2 km západne od obce Silica. Silická ľadnica patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu. V mnohých ohľadoch je to výnimočná jaskyňa. Dokonca je to svetový unikát. V miernom klimatickom pásme v nadmorskej výške 500 m sa nevyskytuje trvalé zaľadnenie v žiadnej inej jaskyni na svete. Silická ľadnica je teda klimatickým unikátom, ktorý si zaslúži našu pozornosť a ochranu.

Ako informuje na svojom webe Správa slovenských jaskýň, ústie vstupnej korózno-rútivej priepasti je v nadmorskej výške 503 metrov. Dolné, prevažne horizontálne časti, vytvoril podzemný tok Čierneho potoka. Do Archeologického dómu prenikol J. Majko v roku 1931. Pokračovanie podzemných priestorov pozdĺž Čierneho potoka objavili českí speleopotápači v roku 1988.

„Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m, vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne,“ píše sa na webe správy jaskýň.

Horná priepasťovitá časť Silickej ľadnice je čiastočne zaľadnená. Po zarútení prechodu do dolných častí sa vytvoril uzavretý priestor s kumuláciou studeného vzduchu a tvorbou ľadu. Je to najnižšie situovaná klasická ľadová jaskyňa do 50° severnej zemepisnej šírky mierneho klimatického pás­ma.

V jaskyni sa zdržiava viacero druhov netopierov, ako netopier obyčajný a podkovár malý. „Ojedinele aj vzácny netopier riasnatý. V Silickej ľadnici sa prejavuje fenomén biologickej inverzie. Vďaka špecifickej mikroklíme sú tu vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma,“ píšu odborníci.

Z bezstavovcov sa tu vyskytuje niekoľko vzácnych druhov chrobákov. Pred zaľadnením bola jaskyňa viackrát osídlená. Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej. Nájdené uhlíky z ohnísk poukazujú na možné mladopaleolitické osídlenie.

Jaskyňu nájdete celkom jednoducho, informujú o nej tabule. Do vstupnej portálovej časti jaskyne vedie odbočka zo značkovaného turistického chodníka. Z upravenej terasy návštevníci môžu nazrieť do chladného útrobia jaskyne, pričom uvidia aj menšie útvary ľadovej výplne. Pohyb mimo chodníka a terasy je však zakázaný a nebezpečný.

Pozrite si unikátnu jaskyňu v priloženej fotogalérii!

Obrazom: Unikát neďaleko Rožňavy
9
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie