V Revúcej si pripomenuli 100 rokov od vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk

Učitelia, pedagógovia, zástupcovia akademickej obce a rezortu školstva diskutovali o aktuálnych otázkach stavu spisovnej slovenčiny a hľadať riešenie problémov, ktoré prináša súčasná doba.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku V Revúcej si pripomenuli 100 rokov od vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk
Zdroj: TASR

Sté výročie od prvého vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk si pripomenuli aj v Revúcej počas dvojdňovej konferencie (14.-15.2.). Cieľom podujatia bolo prezentovanie postavenia slovenčiny ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

„Bola to dôležitá konferencia nielen preto, že sme si na nej pripomenuli 100 rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ale najmä preto, že učitelia, pedagógovia, zástupcovia akademickej obce a rezortu školstva tu mohli diskutovať o aktuálnych otázkach stavu spisovnej slovenčiny a hľadať riešenie problémov, ktoré prináša súčasná doba,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

V príspevkoch autorov odzneli témy z dejinného vývoja slovenského jazyka ako spisovného jazyka v rôznych historických obdobiach, analytické hodnotenia súčasného vývoja, výučby a postavenia slovenského jazyka na Slovensku i v okolitých krajinách, kde žijú početné komunity Slovákov. Autori sa zamerali napríklad na konkrétne problémy a nedostatky spojené s mierou teoretického poznania a praktického ovládania slovenského jazyka u univerzitných študentov, ktorí študujú slovenský jazyk, ale aj na využitie pracovných listov na hodinách slovenskej literatúry.

V prednáškach poukázali aj na obmedzenia, výzvy a podnety štylistiky a internetovej žurnalistiky a upozornili na potrebu jazykových kurzov slovenčiny pre učiteľov, ktorí nie sú slovenčinári. Neobišli ani aktuálne problémy jazykovej výchovy za posledných 15 rokov, a hovorili aj o inováciách vo vyučovaní gramatiky slovenského jazyka na Slovensku a o problematike výučby slovenčiny v Maďarsku a v Poľsku.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame