V Revúckom okrese nežijú len Slováci. Týchto 5 národností jasne dominuje

V našom meste a okolí žijú desaťtisíce ľudí. Pozreli sme sa na ich na ich národnostné zloženie. Čítajte viac!

Jakub Forgács

Podľa Štatistického úradu SR, žilo ku koncu roka 2016 v Bansko­bystrickom kraji 651 509 obyvateľov. Najviac zastúpené bolo obyvateľstvo so slovenskou národnosťou s podielom 77,33 %. Obyvateľstvo s maďarskou národnosťou tvorilo 10,51 % a s rómskou národnosťou 2,28 %. Ostatné národnosti mali podiely nižšie ako 1 %.

Z hľadiska početnosti žilo k 31. decembru 2016 na území kraja 503 823 obyvateľov slovenskej národnosti. Druhou najpočetnejšou zostáva maďarská národnosť (68 453 obyva­teľov). Z územného hľadiska je maďarská národnosť najviac zastúpená v južnej a juhovýchodnej časti kraja, v okresoch hraničiacich s Maďarskou republikou (okres Rimavská Sobota, okres Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca). Rómska národnosť s počtom osôb 14 835 predstavuje tretiu najpočetnejšiu národnosť žijúcu v Banskobystric­kom kraji.

A ako vyzeralo národnostné zloženie obyvateľstva v okrese Revúca? Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 40 052 obyvateľov, z toho 67,52 % slovenskej národnosti, 19,38 % maďarskej národnosti, 6,03 % rómskej národnosti, 0,50 % českej a moravskej národnosti, 0,13 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,43 % obyvateľov okresu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odporúčame