Najlepší na Revúca24.sk

 1. Marian Faško (58.81s) 100%
 2. Simona Kubejová (43.63s) 90%
 3. Ondrej Majling (58.19s) 90%
 4. Jakub Forgács (38.15s) 80%
 5. Anna Vajdova (91.38s) 80%
 6. natalia liptakova (94.69s) 80%
 7. dff fdfd (104.4s) 60%
 8. Michal Hapčo (976.91s) 40%

Najlepší hráči

 1. Marian Faško (58.81s) 100%
 2. Simona Kubejová (43.63s) 90%
 3. Ondrej Majling (58.19s) 90%
 4. Jakub Forgács (38.15s) 80%
 5. Anna Vajdova (91.38s) 80%
 6. natalia liptakova (94.69s) 80%
 7. dff fdfd (104.4s) 60%
 8. Michal Hapčo (976.91s) 40%