Ste finančne gramotní? Otestujte sa vo Finančnej olympiáde

Otázka 1/12
Peter má účastnícku zmluvu doplnkového dôchodk. sporenia. Ktorý pilier využíva?

Najlepší na Revúca24.sk

 1. Stanka Gačová (137.46s) 25%

Najlepší hráči

 1. Róbert Palacka (22.48s) 100%
 2. Tomáš Olekšák (32.49s) 100%
 3. Peter Sontág (32.77s) 100%
 4. Eva V. (55.16s) 100%
 5. Anton Jančuš (68.47s) 100%
 6. Róbert Palacka (23.44s) 92%
 7. Patricia Bohacikova (41.22s) 92%
 8. M O (78.02s) 92%
 9. Jana Lovčičanová (125.19s) 92%
 10. Peter Handzuš (129.13s) 92%