Že olympiáda? Že v Revúcej?

V utorok 7.6. doobeda sa v priestoroch ZŠ Komenského konal druhý ročník veľmi milej akcie s názvom Olympiáda Materských škôl. A s olympionikmi - škôlkarmi sa veru akoby vrece roztrhlo.

Eva Viestová

Olympiádu usporiadalo CVČ Revúca v spolupráci s mestom a materskými školami patriacimi do jeho pôsobnosti. Je to vlastne olympiáda prípravkárov, teda detí, ktoré už od budúceho školského roka budú školákmi. Zúčastnili sa jej MŠ Sládkovičova, Clementisova, Revúčka a Katolícka MŠ sv. rodiny. Celé sa to začalo hymnou olympiády a slávnostným nástupom. Deťom, pani riaditeľkám a pani učiteľkám sa prihovoril najprv p. Chrapán z CVČ a tiež p. Kvetko z MÚ, ktorí všetkých srdečne privítali a popriali im veľa zdaru pri plnení športových disciplín. Odzneli tiež slávnostné prísahy a s krátkym programom sa predviedli deti z MŠ Sládkovičovej. Súťažilo sa v 4 disciplínach : preskok cez olympijské kruhy, hod loptou do diaľky, člnkový beh a skok do diaľky. Deti sa snažili najviac, ako vedeli, ale pritom sa aj náramne zabavili. Po absolvovaní všetkých disciplín prešli všetci labyrintom, na konci ktorého bol každý malý olympionik odmenený medailou a keksíkom. Vo všetkých disciplínach boli ozajstnými medailami odmenení prví traja z chlapcov a dievčat. V celkovom hodnotení zvíťazila MŠ Clementisova. Všetkým malým víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa s ich nástupcami na ďalší ročník tejto vynikajúcej akcie.

A to, ako to na tejto olympiáde vyzeralo, si pozrite v našom videu a bohatej fotogalérii.

Tento článok nie je možné komentovať.